De loonkloof

Vrouwen verdienen per uur gemiddeld 13% minder ten opzichte van mannen en per jaar kan dit wel oplopen tot 36%. In 1980 is er een wet opgesteld om gelijk loon bij gelijk werk te verplichten. Ook is er onlangs een wet voorgesteld waarin de werknemers hun bewijslast naar de werkgevers moeten afschuiven, maar dit wordt in de praktijk niet zo goed gehandhaafd. Tot vandaag de dag vindt er nog steeds financiële discriminatie plaats in het werkveld. De loonkloof is een onderwerp waar in het werkveld nog weinig over wordt gepraat. Daarom brengen vier vrouwelijke studenten aan de Hogeschool van Amsterdam, Michelle, Niat, Julia en Rosann, dit probleem onder de aandacht door een podcast op te nemen met de FNV-bestuurslid Bas van Weegberg.

Nederland staat in vergelijking met andere Europese landen op de 20e plek wat betreft de loonkloof. In bijna 2 van de 3 landen in de Europese Unie is deze kleiner dan in Nederland. De loonkloof is een opstapeling van een heleboel oorzaken die leiden tot die verschillen. Dit kan te maken hebben met discriminatie of bijvoorbeeld met een gat in de loopbaan vanwege de komst van kinderen. Er is niet één persoon of instantie die aangeeft minder aan vrouwen uit te betalen dan mannen. Velen zijn van mening dat de loonkloof te verklaren is doordat mannen vaker fulltime werken en vrouwen in vergelijking meer parttime werken, echter is het zo dat wanneer deze vrouwen ook fulltime zouden gaan werken, ze alsnog minder salaris zouden krijgen dan een man.

12 EU-landen, inclusief Nederland, organiseren jaarlijks de Equal Pay Day (14 november) volgens de respectieve loonkloof in hun land. Er worden op deze dag verschillende bewustmaking activiteiten georganiseerd om het negatieve effect van de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te tonen. Om deze probleem niet alleen op één dag van het jaar onder de aandacht te brengen, hebben de studenten een podcast opgenomen met Bas van Weegberg om dit probleem onder de aandacht te brengen. Bas werd op de hoogte gebracht van de campagne van de studenten en wilde graag een rol spelen in het aan het licht brengen van dit probleem, omdat hij zelf maatschappelijk betrokken bij dit probleem.

Naar aanleiding van de gesprekken die hebben plaatsgevonden over waarom de studenten de campagne zijn gestart, is de podcast verspreid op TikTok en op de schermen van de Hogescholen. In de podcast wordt o.a. gesproken over wat de loonkloof inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor starters en studenten en hoe zij bij kunnen dragen aan de vermindering van het probleem. Het doel van deze podcast is om studenten en starters te inspireren om deze discriminatie te verminderen en uiteindelijk te verhelpen.

Ben jij nu nieuwsgierig geworden naar de podcast? Klik hier!

Wij streven naar gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, jij toch ook?!

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 december 2022