Jongeren pakken mentale problemen van elkaar aan

De mentale gezondheid van jongeren staat vandaag de dag meer dan ooit onder grote druk. Grote groepen jongeren kampen met mentale problemen en depressies. Momenteel kampt 25% van de jongeren met hun mentale gezondheid. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 1 op de 6 jongeren rondloopt met suïcidale gedachten. In de afgelopen maanden is het aantal zelfdodingen binnen de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar toegenomen. Het gebruik van antidepressiva onder jonge vrouwen is toegenomen met 20%. Dit zijn schrikbarende cijfers. Wij als maatschappij moeten ernaar streven dat deze cijfers zo laag mogelijk blijven. Om meer aandacht te genereren voor dit probleem, is er een campagne opgezet door vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam onder de naam; 4GZ (For Generation Z).

Maatregelen coronacrisis grootste boosdoener
De gevolgen van de coronapandemie, die twee en een half jaar geleden uitbrak, zijn nog steeds voelbaar in de samenleving. De groep die hier het meeste onder heeft geleden zijn de jongeren. Voor deze groep was de impact van de maatregelen op hun dagelijks leven en gezondheid het grootst. Terwijl het risico voor deze groep lager was dan voor de rest van de samenleving. Het sociale leven van jongeren zag er plotseling heel anders uit. Er waren weinig contactmomenten mogelijk, terwijl dat voor de sociale ontwikkeling van jongeren erg belangrijk is.

De coronacrisis blijkt dan ook voor veel jongeren de grootste oorzaak te zijn van hun mentale problemen. Maar ook andere kwesties dragen bij aan dit probleem. Volgens Michel Dückers, bijzonder hoogleraar ‘Crises, veiligheid en gezondheid’, zijn we in een crisissamenleving beland. De oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie, stikstofcrisis en de woningnood zorgen ervoor dat veel jongeren zich zorgen maken over hun toekomst.

Mentaal is ook een taal, spreek het uit
De vier studenten die de campagne hebben opgezet maken zich zorgen om de mentale gezondheid van hun leeftijdsgenoten en willen dit verbeteren en trekken daarom aan de bel. Zij zijn een campagne gestart onder de naam; 4GZ.

Het doel van de campagne is om de samenleving bewust te maken van dit maatschappelijke probleem. Jongeren die kampen met hun mentale gezondheid vinden het vaak lastig om open te praten over hoe zij zich voelen. Mentale problemen zijn niet altijd zichtbaar en valt voor de buitenwereld soms lastig te constateren. Daarom is het belangrijk dat de mensen die geen mentale problemen ondervinden er bewust van worden en het bespreekbaar maken. Een keer extra vragen hoe het echt met iemand gaat, kan voor iemand met mentale problemen net een trigger zijn om zich te uiten. Mentaal is namelijk ook een taal, die soms nog lastig begrepen wordt. Het is belangrijk dat deze taal uitgesproken wordt, zodat de omgeving hulp kan bieden.

Link naar artikel

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 december 2022