Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verder studeren

Je bachelordiploma Toegepaste Wiskunde biedt een goede basis om verder te studeren. Welke master je kunt doen hangt af van de hogeschool of universiteit waar je de master wilt volgen.

Verder studeren

Op de HvA worden meerdere goed aansluitende masters aangeboden waarmee je direct na je studie kunt starten, zoals de masters Applied Artificial Intelligence en Urban Technology. Bij doorstroom van een hbo-bachelor naar een wo-master is bijna altijd sprake van een doorstroom- en/of schakelprogramma. Na de opleiding Toegepaste Wiskunde kun je bijvoorbeeld een schakelprogramma starten richting de master Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam.