Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Daarnaast beschik je over een relevante werkplek en een leer-en arbeidsovereenkomst met je werkgever.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een propedeuse-diploma (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen 21+-toelatingsonderzoek Social Work.

Werkplek

Je kunt pas deelnemen aan het onderwijs nadat je leer- en arbeidsovereenkomst is goedgekeurd door de opleiding.

Criteria voor een relevante leer- en werkomgeving

Een actieve verbinding tussen je werk en je opleiding is belangrijk. Daarom gelden de volgende criteria:

 • Je bent aantoonbaar werkzaam in een relevante functie in de Social Work-beroepspraktijk, voor minimaal twee dagen per week (in verband met de opdrachten en competentieontwikkeling).
 • De werkomgeving staat open voor een actieve samenwerking met de student en de opleiding.
 • Op de werkplek krijg je begeleiding in het leerproces van een professional afgestudeerd in een vergelijkbare opleiding op hbo- of universitair niveau.
 • Op de werkplek heb je de mogelijkheid de Social Work-competenties op verschillende niveaus en in diverse opdrachten uit te voeren en aan te tonen.

Deeltijd of duaal?

Duaal- en deeltijdstudenten volgen hetzelfde studieprogramma, waarbij de combinatie van leren en werken de kern vormt van het onderwijs.  Als je een leer- en arbeidsovereenkomst hebt met je werkgever, kun je je inschrijven voor de duale variant van de opleiding. In andere gevallen kun je je inschrijven als  deeltijdstudent.

Aanvullende criteria per profiel

Bij inschrijving voor de duaalopleiding Social Work geef je aan in welk van de drie profielen je jezelf wil specialiseren. Naast de algemene criteria gelden per profiel de volgende aanvullende criteria.

Profiel Welzijn en Samenleving

Je werkt met mensen met individuele sociale en collectieve sociaal-culturele vraagstukken in wijk- en samenlevingsnetwerken in één van de volgende beroepscontexten:

 • sociaal en cultureel ondernemerschap
 • educatieve organisaties
 • welzijnsorganisaties en sociale wijkteams
 • jongerenwerk
 • ouderenwerk
 • gevangenissen/ziekenhuizen
 • woningbouwverenigingen
 • niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, diversiteit en inclusie
 • ondersteuning van bewonersorganisaties, belangenbehartiging, actiegroepen en sociale bewegingen

Profiel Zorg

Je werkt met mensen met langdurige en/of complexe problematiek en hun naaste omgeving in één van de volgende beroepscontexten:

 • geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
 • verslavingszorg
 • maatschappelijke opvang
 • verstandelijk gehandicaptenzorg
 • lichamelijk gehandicaptenzorg
 • ouderenzorg en geriatrie
 • zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Profiel Jeugd

Je werkt met jongeren van 0-23 jaar en hun naaste omgeving in een van de volgende beroepscontexten:

 • preventie
 • ambulante jeugdhulp
 • jongerenwerk
 • jeugdhulp, ambulant of residentieel
 • pleegzorg
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • Jeugdgevangenissen

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

 • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
 • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
 • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.