Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Arjen werkt al jaren als gymdocent en is nu zij-instromer bij de Pabo

Arjen - afgestudeerd aan de ALO

'Voor mij persoonlijk is vooral de afwisseling tussen het klaslokaal en de gymzaal heel fijn.’

Waarom koos je 10 jaar geleden voor de ALO?

‘Eigenlijk wist ik al van jongs af aan dat ik later vakleerkracht Bewegingsonderwijs wilde worden. Ik vind sporten supergaaf en daarin lesgeven leek mij ook heel leuk. Dit waren voor mij de belangrijkste redenen om te kiezen voor de ALO.’

Waar heb je na het afronden van de ALO gewerkt?

‘Het eerste jaar na mijn afstuderen heb ik vooral invalwerk gedaan in het speciaal basisonderwijs (SBO). Daarna kreeg ik een baan als gymdocent op Het Spectrum; een basisschool voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam-Oost. Naast Het Spectrum werkte ik 1 à 2 dagen per week op reguliere basisscholen. Toch spreekt het speciaal basisonderwijs mij het meeste aan. Op de ALO veranderde mijn houding al ten opzichte van het beroep van vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Ik kreeg steeds meer oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van mijn leerlingen. In het vierde jaar van de ALO liep ik stage bij een SBO-school tijdens de minor Speciaal Onderwijs. Daar werd ik echt gegrepen door dit type onderwijs en de puurheid van de leerlingen. Je helpt hen weer op te bloeien en hebt intens contact. Dat maakt dit werk heel bijzonder.’

Waarom volg je het zij-instroomtraject van de Pabo?

‘Na 10 jaar bewegingsonderwijs was ik toe aan iets nieuws. Daarom volg ik nu het 2-jarige zij-instroomtraject van de Pabo. Dat bevalt super goed. Je hebt 1 dag per week studie en staat minimaal 2 dagen per week voor de klas. Om dit traject te mogen starten heb je een diploma nodig van een hbo of universiteit. Ook moet je in het voorbereidingstraject kunnen aantonen dat je over de juiste competenties beschikt. Het werk als groepsleerkracht vind ik leuk omdat je meer betrokken bent bij de algehele ontwikkeling van leerlingen. De band die je als groepsleerkracht hebt met leerlingen is ook weer heel anders dan de band die je als gymdocent hebt met leerlingen.’

Wat is volgens jou de meerwaarde van een Pabo-ALO diploma?

‘Je hebt afwisseling in je werk en bent voor een school handig inzetbaar. Daarnaast hoef je niet meer op verschillende scholen te werken om aan voldoende uren te komen. Voor mij persoonlijk is vooral de afwisseling tussen het klaslokaal en de gymzaal heel fijn.’

Wat wil je doen na de Pabo?

‘Dit schooljaar geef ik in verband met mijn opleiding geen bewegingsonderwijs. Ik mis de lessen in de gymzaal wel en vind het jammer dat ik alle leerlingen van de school niet meer wekelijks zie. De bedoeling is dat ik vanaf het aankomende schooljaar het werk van groepsleerkracht en gymdocent combineer. Dit wordt dan 2 dagen voor de klas en 2 dagen in de gymzaal of 3 dagen voor de klas en 1 dag in de gymzaal. En 1 dag vrij om van mijn zoon te genieten.’