Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De 1-jarige masteropleiding Urban Technology is een Nederlandstalige voltijdopleiding. Het opleidingsprogramma is onderverdeeld in 2 onderwijsblokken van een kwartaal en een derde blok van een half jaar waarin het afstuderen plaatsvindt.

In elk blok werk je aan een Urban Tech project.

Daarnaast volg je 4 leerlijnen:

- Urban System Engineering
- Managing Complex Engineering projects
- Research skills
- Professional skills

Tijdens de verschillende leerlijnen krijg je kennis en vaardigheden aangereikt die passen bij de behoefte vanuit het project op dat moment. Daarnaast volg je ieder blok enkele programma's (zoals workshops, lezingen, locatiebezoeken), waarin je kennismaakt met state-of-the-art onderzoeksprojecten bij het Centre of Expertise Urban Tech.

Blok 1

Het eerste blok start een kennismaking met de 4 thema’s en de stad als sociaal-technisch systeem. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een opdracht rondom de herontwikkeling van een waardeketen ten behoeve van de circulaire economie en een serious game: een simulatiespel met als doel de complexiteit van de beroepspraktijk te laten zien. Vervolgens werk je in een interdisciplinair team aan het eerste authentieke praktijkproject: Urban Tech Project 1.

Blok 2

Het tweede blok begint met een excursie, waarbij je grootstedelijke uitdagingen buiten de Metropoolregio Amsterdam gaat onderzoeken. De excursie bestaat uit een veldopdracht, reflectie en evaluatie. Vervolgens werk je in een interdisciplinair team aan Urban Tech Project 2.

Blok 3

Het derde blok, de afstudeerfase, is een periode van 20 weken waarin je in een interdisciplinair team aan een authentiek Urban Tech Project gaat werken. Vanuit de leerlijnen wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid: dat houdt in dat je zorgt voor eigen kennisvergaring, waarbij je altijd wordt ondersteund door de begeleidend docent. Aan het einde van het project volgt een verdediging en assessment van het portfolio.

Student Bente en onderzoeker Melika werken samen in een onderzoek

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de Master Urban Technology mag je de titel Master of Science (MSc) dragen.

Hoeveel tijd kost de master Urban Technology per week?