Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Voorbeelden van opdrachten

Tijdens de opleiding schrijf je meerdere essays en werk je samen aan een praktijkopdracht in de stad. Je sluit de master af met een thesis. Bekijk hier voorbeelden van studenten van de master Urban Management.

Essays

Elk semester sluit je de vakken Publiek Management en Stedelijke Praktijk (de kennislijn) af met een essay.

De vakken Publiek Management en Stedelijke Praktijk bouwen op elkaar voort en versterken elkaar door 'theorie in praktijk' en 'praktijk in theorie' bij elkaar te brengen. Bij Stedelijke Praktijk gaat het om de concrete grootstedelijke vraagstukken waar je als urban manager mee te maken krijgt en bij Publiek Management vergroot je je conceptuele vermogen en handelingsopties om als urban manager in de bestuurlijke arena te opereren. 

In het essay laat je zien dat je zowel de stedelijke praktijk als de theorie uit publiek management kunt toepassen op een zelf gekozen casus.

Voor twee gepubliceerde voorbeelden, zie het essay van Rens Peters over jongerenwoningen in Amsterdam en dat van Demetrio Erken over co-creatie in burgerschapslessen.

Opdracht in de stad

Tijdens de opleiding werk je aan een concreet praktijkvraagstuk van een externe grootstedelijke opdrachtgever. Deze opdracht voer je uit in een multidisciplinair projectteam van masterstudenten. Lees hieronder de ervaringen van eerdere teams.

Ontwikkelbuurten in Amsterdam Noord
Koffiehuis in de Haarlemmerstraat
Universiteitskwartier van de UvA en van de bewoners

Thesissen

De master sluit je af met een masterthesis. In deze eindopdracht beschrijf je hoe je een praktijkvraagstuk uit jouw werk aanpakt. Bekijk hieronder thesissen van studenten van de master Urban Management.