Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Een praktijkgerichte constructeur moet allround zijn en het ontwerpproces beheersen met voortschrijdend inzicht. Dit zijn dan ook 2 van de belangrijkste uitgangspunten van de opleiding. Daarnaast zijn onderzoeken ontwikkeld die de werkzaamheden van de constructief ontwerper simuleren.

De 3-jarige masteropleiding Structural Engineering leidt je op tot een allround constructeur van beton-, staal-, hout-, steen- en funderingsconstructies specifiek voor gebouwen. Je werkt voornamelijk aan inzicht in de krachtswerking en het constructief ontwerpproces. Maar ook zaken als duurzaamheid en nieuwe modeleringstechnieken en robotisering zijn een onlosmakelijk onderdeel van de opleiding. Na het behalen van het diploma kom je in aanmerking voor 120 punten voor het constructeursregister.

Het programma bestaat in totaal uit 9 modules. De courses in de eerste 2 jaar zijn opgebouwd uit 2 onderdelen: colleges met afsluitend tentamen (3 ECTS) en een onderzoeksopdracht (2 ECTS). Het laatste jaar bestaat uit 1 module met onderwijs en een proeve van bekwaadheid (20 ECTS). 

Jaar 1 Constructief ontwerp 

 • 1.1 Toegepaste mechanica
 • 1.2 Constructief ontwerpen
 • 1.3 Parametrisch en Generatief Ontwerpen
 • 1.4 Geotechnische constructies

Jaar 2 Allround ontwerp

 • 2.1 Steenconstructies
 • 2.2 Houtconstructies
 • 2.3 Staalconstructies
 • 2.4 Betonconstructies 

Jaar 3 Integraal ontwerp 

 • 3.1 A: Onderzoeksvaardigheden , B: Integraal ontwerpen I
 • 3.2 A: Complexe modellering , B: Integraal ontwerpen II
 • 3.3 Proeve van bekwaamheid
 • 3.4 Proeve van bekwaamheid

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de Master Structural Engineering mag je de titel Master of Science (MSc) dragen.

Hoeveel tijd kost de master Structural Engineering per week?
Vraag de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)