Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Een opleiding met toekomst

Klaar met je driejarige deeltijdopleiding Master in Structural Engineering? Dan heb jij de tools en kennis om veilige, sterke, slimme en duurzame constructies te ontwikkelen.

Jouw toekomstige loopbaan

Heb jij jouw 3 jarige deeltijdopleiding Master in Structural Engineering afgerond? Dan heb jij de kennis en inzicht om een constructief ontwerp te kunnen maken en te kunnen doorrekenen van een draagconstructie voor voornamelijk bouwkundige constructies.

Lees wat afstudeerders nu doen

Na deze master...

  • Ben je in staat een constructief ontwerp te maken voor een bouwkundige draagconstructie.
  • Ben je in staat om resultaten van gebruikte rekensoftware te interpreteren en beoordelen.
  • Heb je voldoende technische kennis van de draagconstructies ten aanzien van relevante raakvlakken met andere disciplines; uitvoering, architectuur en duurzaamheid.
  • Heb je aandacht voor geotechnische aspecten zoals de interactie tussen de draagconstructie, fundering, uitvoering en omgeving.
  • Heb je inzicht op de invloed van het detailontwerp op het gedrag van de gehele constructie.