Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Social Work

Competenties

Welke competenties ontwikkel je bij de masteropleiding Social Work?

Na afronding van de master Social Work ben je een senior professional die op masterniveau over de volgende competenties beschikt:

Innoveren en praktijk ontwikkelen

Je ontwikkelt betekenisvolle, verbeterde en vernieuwde benaderingen in complexe beroepssituaties. Zowel zelfstandig als in co-creatie.

Regisseren en beïnvloeden

Je bent ondernemend en voert de regie. In ontwikkelingstrajecten met verschillende disciplines en sectoren ben jij de leidende en verbindende persoon. Je communiceert en beïnvloedt op een passende manier.

Kennis mobiliseren, toepassen en ontwikkelen

Je ontsluit, bewerkt en past beschikbare kennis toe in het kader van innovatie en ontwikkeling van jouw praktijk.

Onderzoeken en professionaliseren

Je zet praktijkgericht onderzoek in ten behoeve van innovatie en praktijkontwikkeling. Je stuurt de invulling van jouw eigen professionele ontwikkeling en draagt bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk in het sociale domein.