Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Docententeam Master Performance, Sport and Health

Maak kennis met het docententeam van de Master Performance, Sport and Health

Nils Jongerius 

Nils is programma- en teamcoördinator bij de Master Performance, Sport and Health. Daarnaast werkt hij als hogeschool hoofddocent bij de bacheloropleiding Fysiotherapie van de HvA. 

Nils behaalde zijn master in Bewegingswetenschappen en promoveerde op de biomechanica van verschillende fietsposities. Hij onderzocht hoe de fysieke capaciteit van fietsers afneemt wanneer zij een aerodynamische positie aannemen. Zijn vakinhoudelijke passie richt zich vooral op het analyseren van bewegingen en het vertalen van de uitkomsten van zijn biomechanisch onderzoek naar de praktijk.

Maarten Barendrecht

Maarten Barendrecht is mede-ontwikkelaar en docent-onderzoeker binnen de Master Performance, Sport and Health. Hij is verantwoordelijk voor de leerlijn Onderzoek en Innovatie en de sportfysiotherapeutische invalshoek binnen deze master. Daarnaast begeleidt hij studenten als coach en bij afstudeerprojecten.

Maarten behaalde de Master Sportfysiotherapie en doet momenteel promotieonderzoek aan de VUmc naar de risicofactoren van blessures bij ALO-studenten tijdens de verschillende studiejaren.

Maarten werkt daarnaast als docent bij de masteropleidingen voor fysiotherapeuten bij Avans+, als thema-expert bij het NPI en als sportfysiotherapeut in een groepspraktijk in Den Haag. Zijn speciale interesse ligt bij onderzoek naar het voorkomen van sportblessures in handbal en andere sporten en het implementeren van die kennis in de praktijk.

Alli Gokeler

Alli Gokeler werkt als docent-onderzoeker binnen de Master Performance, Sport and Health. Hij coacht studenten en is verantwoordelijk voor de afstudeerprojecten. 

Naast zijn werk voor de HvA werkt Alli voor de VU Amsterdam en als postdoctoraal onderzoeker voor de Universiteit van Paderborn. Binnen zijn onderzoek focust hij zich op blessurepreventie, return to sports na blessures en het optimaliseren van sportprestaties.

Annemarie Hulst-Waal

Annemarie Hulst-Waal is mede-ontwikkelaar en docent-onderzoeker bij de Master Performance, Sport & Health. Zij is verantwoordelijk voor de lijn Mentaal en Studiecoaching en de verbinding met de podiumkunsten binnen de opleiding.

Annemarie werkt daarnaast als community manager living labs bij het Centre of Expertise Urban Vitality van de HvA. Annemarie is lab-regisseur bij de Training for Excellence living labs, die zich richten op het optimaliseren van gezond presteren binnen de prestatiedomeinen van (top)sport tot (top)zorg. Hier ontwikkelen en testen onderzoekers in co-creatie nieuwe diensten en producten voor het monitoren en beïnvloeden van prestaties op het gebied van sport, dans, muziek en tandheelkunde. Annemarie begeleidt binnen de living labs studenten van verschillende opleidingen bij onderzoek- en innovatieprojecten.

Als oefentherapeut, fysiotherapeut en handtherapeut is Annemarie gespecialiseerd in het (mentaal en fysiek) begeleiden van musici en andere (podium)kunstenaars. Ze werkte 12 jaar lang met musici op het hoogste niveau, bij Nolet fysiotherapeuten, verbonden aan het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Sander Plomp

Sanders Plomp werkt sinds 2001 bij de HvA als opleidingsdocent en is gespecialiseerd in functioneel bewegen, dans en bewegen op muziek.

Mede door zijn achtergrond als fysiotherapeut en jarenlange ervaring in de fitnessbranche, begeeft Sander zich sinds 2004, naar eigen zeggen, in het grote grijze gebied tussen sport en therapie. Onderwijs valt daar volgens hem ook in.

Stephan Raemakers

Stephan Ramaekers is fysiotherapeut, onderwijskundige en lector Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming in de Gezondheidszorg. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift On the development of clinical reasoning; can it be taught or can it only be learned?.

Binnen de Master Performance, Sport and Health houdt Stephan zich bezig met de leerlijn Interprofessioneel Redeneren en Samenwerken. Daarnaast werkt hij bij de HvA als opleidingsmanager van de opleiding Fysiotherapie, met een reguliere Nederlandse variant en een intensieve (3-jarige) internationale variant. Stephan werkte hiervoor hij onder andere als revalidatiefysiotherapeut, (medisch)onderwijskundige en universitair hoofddocent voor verschillende (internationale) universiteiten en hogescholen.

Annelies Vervoort

Annelies Vervoort is docent-onderzoeker binnen de Master Performance, Sport and Health. Zij is verantwoordelijk voor de leerlijn Fysiek en de sportmedische invalshoek binnen deze master. Daarnaast begeleidt zij studenten tijdens hun studie en is docent Medische Kennis bij de opleiding Verpleegkunde en Ergotherapie aan de HvA.

Annelies is opgeleid als sportarts en werkte lange tijd in de top- en breedtesport. Sinds een aantal jaar werkt zij in het medisch onderwijs. Voordat zij startte bij de HvA werkte zij voor de Master Geneeskunde aan het VUmc.

Diana van Winden

Diana van Winden is docent binnen de Master Performance, Sport and Health. Zij is verantwoordelijk voor de leerlijn Mentaal en de sportpsychologische invalshoek binnen deze master. Daarnaast coacht zij studenten tijdens de opleiding.

Diana is bewegingswetenschapper en VSPN-sportpsycholoog. In 2022 promoveerde ze aan Codarts Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de mentale aspecten van dansblessures. Zo keek zij naar mentale risicofactoren en de wisselwerking tussen fysieke blessures en mentale gezondheid.

Diana werkt ook als docent bij de UvA voor de bachelor Psychologie (richting arbeids- en organisatiepsychologie) en de Master Sport- en Prestatiepsychologie. Daarnaast werkt zij als sportpsycholoog en basispsycholoog in haar eigen praktijk PAM Performance.