Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Inschrijven

Voordat je je definitief kunt inschrijven voor deze opleiding, dien je deel te nemen aan een informatiebijeenkomst. Daar bekijken we of je aan de voorwaarden voldoet.

Informatiebijeenkomst

Om je te kunnen inschrijven voor de Master Pedagogiek is het de bedoeling dat je één van de informatiebijeenkomsten bijwoont. Tijdens deze bijeenkomst kijken we of je aan alle voorwaarden voldoet. Hierna ontvangt je een mail ter bevestiging. Je kunt je daarna inschrijven voor de opleiding via Studielink. Als er nog vragen zijn, dan kun je deze stellen via: masters-foo@hva.nl.

Wanneer er geen bijeenkomsten meer gepland staan, dan kun je contact opnemen met het onderwijsbureau: masters-foo@hva.nl, om te overleggen over de vervolgstappen.

Om de uiteindelijke inschrijving in definitief te maken moet aan alle toelatingseisen voldaan zijn, zodat een Bewijs van Toelating door het onderwijsbureau kan worden afgegeven aan de centrale studentenadministratie. Je krijgt hier geen kopie van en ook geen apart bericht over.