Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Pedagogiek duurt vier jaar. Kies je voor het behalen van een tweede bachelor, dan duurt de opleiding 4,5 jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Jaar 1

Je start de opleiding met een brede pedagogische basis. Het onderwijs is verdeeld in vier blokken. Elk blok staat in het beroepsproduct een kerntaak van de pedagoog en leraar centraal. Je leert meer over de verschillende rollen die je als leraar hebt, je leert hoe je een lesactiviteit ontwerpt en hoe groepsdynamica in een klas werkt. Je leert in de beroepsopdrachten niet alleen te kijken naar je leerlingen, maar ook naar de omgeving waarin deze leerlingen opgroeien.

Al snel na de start van je opleiding, ongeveer half oktober, start je al met je stage. Je loopt 1 dag per week stage in het voortgezet onderwijs bij een vernieuwingsschool.

In de kennislijn leer je hoe jongeren leren, hoe je ze aanzet tot leren en wat pedagogisch denken is. Wil je in het tweede starten met je tweede bevoegdheid, bijvoorbeeld bij Leraar Biologie? Dan volg je in blok 3 en 4 alvast een aantal vakken zoals Fysiologie Voeding en Ecologie.

Aan het einde van jaar 1 kies je of je in jaar 2 doorgaat met Leraar Pedagogiek, overstapt naar een andere tweedegraads lerarenopleiding of dat je twee bachelors in 4,75 jaar wil behalen.

Jaar 2, 3 en 4

Kies je ervoor om twee diploma’s te behalen? Dan volg je in jaar 2, 3 en 4 zowel vakken bij Leraar Pedagogiek als bij de andere 2de graads vakopleiding. Je kunt ieder jaar 60 studiepunten behalen, waarvan je ongeveer de helft behaalt bij die tweede bachelor. Als je voor je tweede vak een taal zoals Nederland of Engels kiest, moet je uiteraard aan de landelijke taaleisen voldoen. Voor deze combinatie (bijvoorbeeld Leraar Pedagogiek & Leraar Engels) is de totale duur ongeveer 4,75 jaar. Voor de overige combinaties (bijvoorbeeld Leraar Pedagogiek en Leraar Biologie) is de duur van de opleiding 4,5 jaar. Je loopt het hele jaar stage en werkt aan beroepsproducten, zoals neerzetten van een Veilig klassenklimaat, Diversiteit in complexe gesprekken en Toetsen en beoordelen. In de laatste fase van de opleiding werk je aan de pedagogische eindopdracht, de vakdidactische eindopdracht en je LIO-stage.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?