Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Pedagogiek

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Pedagogiek duurt vier jaar. Kies je voor het behalen van een tweede bachelor, dan duurt de opleiding 4,5 jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Jaar 1

Je start de opleiding met een brede pedagogische basis. Het onderwijs is verdeeld in vier blokken en in ieder blok wordt het onderwijs in leerlijnen aangeboden: de kennislijn en de stagelijn. Elk blok staat in de beroepsopdracht een kerntaak van de pedagoog en leraar centraal. Je leert meer over de verschillende rollen die je als leraar hebt, je leert hoe je een lesactiviteit ontwerpt en hoe groepsdynamica in een klas werkt. Je leert in de beroepsopdrachten niet alleen te kijken naar je leerlingen, maar ook naar de omgeving waarin deze leerlingen opgroeien.

Al snel na de start van je opleiding, ongeveer half oktober, start je al met je stage. Je loopt 1 dag per week stage in het voortgezet onderwijs of mbo of bij een onderwijs gerelateerde organisatie, bijvoorbeeld bij organisaties voor huiswerkbegeleiding of weekendschool.

In de kennislijn leer je hoe jongeren leren, hoe je ze aanzet tot leren en wat pedagogisch denken is. Wil je in het tweede starten met je tweede bevoegdheid, bijvoorbeeld bij Leraar Biologie? Dan volg je in blok 3 en 4 alvast een aantal vakken zoals Fysiologie Voeding en Ecologie.

Aan het einde van jaar 1 kies je of je in jaar 2 doorgaat met Leraar Pedagogiek, overstapt naar een andere tweedegraads lerarenopleiding of dat je twee bachelors in 4,5 jaar wil behalen.

Jaar 2, 3 en 4

Kies je ervoor om in 4,5 jaar tijd twee diploma’s te behalen? Dan volg je in jaar 2, 3 en 4 zowel vakken bij Leraar Pedagogiek als bij de andere bacheloropleiding die je kiest. Je kunt ieder jaar 60 studiepunten behalen, ongeveer de helft daarvan behaal je bij die tweede bachelor. Daarnaast loop je het hele jaar een dag stage per week en je werkt aan je beroepsopdrachten, zoals Docent als coach, Didactiek in de veilige klas, Diversiteit in complexe gesprekken en Toetsen en beoordelen. In het vierde jaar volg je de laatste vakken en werk je aan je afstudeerproject en je afstudeerstage.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?