Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit drie onderdelen: vakinhoud, vakdidactiek & onderzoek in de schoolpraktijk en keuzemodules.

Onderdelen

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vakinhoud (rol 1)
  • vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk: VOS (rol 2, 3, 4)
  • keuzemodules

Vakinhoud: Expert in je eigen vak

Expert zijn betekent meer dan beschikken over veel vakkennis. Je kunt die kennis ook overbrengen, op zo’n manier dat jouw leerlingen er enthousiast door raken. Je inspireert en begeleidt je leerlingen tijdens hun individuele ontdekkingstocht door het vak. En de relatie tussen jouw schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Je verstaat de kunst om op te treden als een expert in je schoolvak en je bovenbouwleerlingen actief voor te bereiden op examens.

Je gaat je – onder andere - verdiepen in Argumentatieleer, Letterkunde (van oude tot moderne) en Taalkunde/Taalbeschouwing. Deze verdieping betekent meer dan het vergaren van kennis: je gaat ook leren om stellingen te onderbouwen, een visie te becommentariëren of theorie te toetsen op basis van gegevens uit wetenschappelijke publicaties.

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS): Gevorderd vakdidacticus. Pedagoog en Onderzoekend professional

Vakdidactiek, onderzoek en schoolpraktijk zijn geïntegreerd in de VOS-lijn. De beroepsrollen ‘gevorderd vakdidacticus’, ‘pedagoog’ en ‘onderzoekend professional’ staan hierbij centraal. De nadruk ligt op het leren handelen vanuit reflectief-onderzoeksmatig denken. Werkervaring opdoen in het eerstegraadsgebied is een verplicht onderdeel van de VOS-lijn in het tweede jaar.

De VOS-lijn is gericht op het overbruggen van de kloof tussen wetenschappelijke inzichten en de schoolpraktijk en op de toepassing van kennis en vaardigheden in complexe beroepssituaties.  Je leert kwesties en situaties uit de onderwijspraktijk te vertalen naar de vakdidactische theorie en andersom. Je kunt de didactische kennis en vaardigheden die je in de tweedegraads lerarenopleiding hebt verworven toepassen in je lespraktijk. Je leert hoe je je leerlingen aanzet tot het formuleren van eigen vragen en hoe je ze stimuleert om zelf op onderzoek uit te gaan. Daarbij ontwikkel je verder je onderzoeks- en vakdidactische vaardigheden die je in staat stellen om weloverwogen keuzes te maken in je onderwijs: je kunt je eigen handelen analyseren en onderbouwen en je vraagt je voortdurend af hoe de kwaliteit van je handelen in samenhang met het handelen van het team kan worden verbeterd. De VOS-lijn stimuleert jouw ontwikkeling tot gevorderd vakdidacticus, onderlegd pedagoog en onderzoekende professional door zich in het leerproces te richten op aspecten zoals perspectiefwisseling, durven experimenteren en gezamenlijk leren.

De VOS-colleges bouwen voort op je bestaande kennis van het lesgeven in de onderbouw. Je gaat je ontwikkelen tot gevorderd vakdidacticus op masterniveau, d.w.z. dat je bovenbouwleerlingen op weg naar hun examens optimaal kunt begeleiden.

Je VOS-opdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkt. Zo ontwikkel je je professionaliteit (en beroepsrollen) en binnen je eigen school en lever je tegelijkertijd een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

Keuzemodules

In de master kies je in de loop van je studie minimaal twee keuzemodules (5 ECTS per keuzemodule). Keuzemodules zijn beroepsondersteunend en generiek van aard . Ze zijn dus geschikt voor alle eerstegraadsopleidingen. Momenteel kun je kiezen uit: Urban Education, Pedagogiek voor de bovenbouw, Digitale didactiek, Denken over onderwijs en onderzoek, Europese Cultuur, Computational Thinking en Mediawijsheid. Ook kun je kiezen uit enkele modules die de NHL/Stenden aanbiedt.

Een overzicht van het gehele curriculum kun je vinden in de studiegids(opent in nieuw venster).

Praktijk

De masteropleiding sluit direct aan op jouw dagelijkse lespraktijk. Je kunt wat je leert inzetten en al doende groeien in je nieuwe rol.

Wanneer je tijdens de opleiding al als docent in de bovenbouw werkt, dan kan jouw dagelijkse praktijk als basis fungeren voor de kernonderdelen van de opleiding. Werk je in de onderbouw, dan is het vaak mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengroep) ruimte te maken voor jouw opdrachten, onderzoek en stage in de bovenbouw havo/vwo. Als dat niet lukt binnen je eigen school / scholengroep, dan zoek je een vo-school waar je praktijkopdrachten in de bovenbouw kunt uitvoeren.

Werk je niet in het onderwijs, zoek dan op korte termijn een baan als leraar. Zodat je tijdens je opleiding een thuisbasis hebt voor de kernonderdelen. In alle gevallen proberen we een vruchtbare en goed werkbare overeenkomst te sluiten tussen jou, de school en de opleiding.

Beroepsrollen

In deze opleiding staan vier zogenoemde beroepsrollen (kwaliteiten) van de eerstegraadsleraar centraal. Na het afronden van de masteropleiding ben je expert in jouw schoolvak. Je hebt jezelf ook ontwikkeld tot gevorderd vakdidacticus, leraar als pedagoog, onderzoekend professional in je eigen klas, vaksectie en schoolorganisatie.

Jouw maatwerkprogramma

De masteropleiding is een deeltijdopleiding, waardoor je naast je studie ook in deeltijd kunt werken. Toch is het pittig om te studeren naast je huidige (drukke) baan. We proberen je daarom zoveel mogelijk maatwerk te bieden en rekening te houden met jouw persoonlijke omstandigheden. We bieden je een zekere mate van flexibiliteit in jouw studietraject.

We gaan standaard uit van een studieduur van 3 jaar, maar je kunt je studie ook afronden in 2,5 jaar. Door persoonlijke omstandigheden kan je studietraject mogelijk sneller of juist langzamer gaan. Hoe groot is je huidige betrekking? Welke vooropleiding heb je gehad? Hoe is je persoonlijke situatie? Heb je zorgtaken? Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op het tempo van de studie. In overleg met je studieloopbaanbegeleider wordt gekeken welk studietraject het beste bij jouw situatie past.

Samen met je opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider kun je in bepaalde gevallen een maatwerkprogramma opstellen, waarbij je kunt versnellen of temporiseren. Zo kun je efficiënt en flexibel studeren naast je baan en je andere verplichtingen.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als eerstegraadsleraar Nederlands.

Losse modules
Hoeveel tijd kost deze opleiding?