Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Nederlands biedt een flexibel studieprogramma.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met een van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Dit wordt weergegeven in een persoonlijk studieplan. Daarnaast stelt deze opleider een studiecontract op ten behoeve van de vrijstellingen, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. 

Het studieprogramma rust op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug. 

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene didactiek als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. 

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt minimaal een dagdeel per week stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. 

Vakkennis en vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken waaronder Grammatica, Lezen en Schrijven, Taalwetenschap,  Proza en Poëzie, Literatuurgeschiedenis, Jeugdliteratuur, Taalbeschouwingsdidactiek en Tweedetaalverwerving.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs.  Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op www.hva.nl/minoren

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een assessment en een lesson study. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar Nederlands.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?