Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Natuurkunde duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

Doordat onze samenleving complexer wordt is er gedurende de gehele studie expliciet aandacht op het gebied van diversiteit, een duurzame samenleving en digitalisering binnen het onderwijs.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten (BO) maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’

De vakken die je zult volgen in het eerste jaar zijn onder andere : Informeel leren, Warmte, Stoffen en materialen, Elektriciteit en elektronica, Wiskundige technieken, Verbranding, energie en evenwicht , BO1 en BO2, Stoffen en scheikundige reacties, Licht, Geluid, Kracht en beweging.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar natuurkunde.

Een tweede bevoegdheid voor Leraar Scheikunde halen?

Wil je tijdens je studie ook een bevoegdheid voor Leraar Scheikunde halen? Dat kan, je doet dan geen minor, maar volgt in deze periode scheikundevakken.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?