Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn heeft een afwisselend programma van colleges, praktijklessen en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

De vakkennis die je opdoet tijdens de opleiding is afgeleid van de landelijke kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn. Thema’s die aan de orde komen zijn: gezondheid en ziekte, werken in de sector zorg en welzijn, doelgroepen in de sector zorg en welzijn (kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking), voeding en gezond gedrag en dienstverlening. Bij verschillende vakken worden gastdocenten uitgenodigd, ga je op excursie of loop je een korte werkveldstage (in de sector zorg en welzijn).

Praktische vaardigheden (bereidingstechnieken, EHBO, verpleeg- en zorgvaardigheden, uiterlijke en persoonlijke verzorging, en zorg voor woon- en leefomgeving) staan centraal in praktijkvakken.

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je onder andere bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene didactiek als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’).

Beroepsopdracht

Er worden verschillende beroepsopdrachten aangeboden waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toe te passen op je stage of werkplek. De Hogeschool van Amsterdam bevindt zich in een grootstedelijke context. De meeste scholen waar je stage loopt of werkt bevinden zich ook in deze context. De beroepsopdrachten hebben zoveel mogelijk een link met deze zogenoemde Urban Education.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Je studie versnellen

Het is mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Dit geldt met name voor professionals uit de zorg- en welzijnssector (mbo, hbo, wo) en voor leraren met een andere bevoegdheid. De opleiding houdt rekening met je leerstijl, waarbij je zelf kunt bepalen of je meer begeleid studeert (en de lessen volgt) of meer in zelfstudie. Hierdoor is het mogelijk om onafhankelijk van tijd of plaats te studeren. Na je aanmelding in Studielink wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Je stelt samen een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. 

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar gezondheidszorg en welzijn.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?