Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde biedt een flexibel studieprogramma.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, je werkervaring en de extra tijd die je kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Het studieprogramma rust op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn.

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In alle studiejaren ga je aan de slag met je persoonlijke, professionele ontwikkeling als docent. Dat begint met het volgen van een brede module Oriëntatie op Onderwijs en Opvoeding. Vervolgens werk je alle studiejaren aan een aantal beroepsproducten. Je oefent hiermee hoe je de (vak-)didactische en pedagogische theorie toepast in de lespraktijk. Met de pedagogische en vakdidactische eindopdrachten toon je je pedagogische en (vak)didactische bekwaamheid en je onderzoekend vermogen aan. In het eindassessment laat je zien dat je je persoonlijke professionele ontwikkeling zichtbaar kunt maken en verantwoorden.

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan.

Vakkennis en vakdidactiek

In het eerste jaar wordt de vakkennis aangeboden in een aantal geografische thema’s als Economische Geografie, Politieke Geografie, Geologie en Landschap. In de volgende jaren komen deze thema’s op verschillende schaalniveau (eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld) terug. Zo is er een sociaal geografisch onderdeel: Europa, Eenheid in Verscheidenheid en een fysisch geografisch onderdeel: Europa: Mens en Milieu. Ook is er een onderdeel GEO-ICT, waarin je met ARCGIS leert te werken. De vakdidactische leerlijn start met vaardigheden als concretiseren en visualiseren en leidt uiteindelijk naar het ontwerpen van volledige lessenseries.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om je te oriënteren op het behalen van een tweede lesbevoegdheid in een ander schoolvak of een doorstroomminor voor een masteropleiding in onderwijs en opvoeding. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor mee informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op www.hva.nl/minoren.

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar aardrijkskunde.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?