Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Interprofessionele Paramedische Zorg

Studieprogramma

Interprofessionele Paramedische Zorg is een 4-jarig voltijdprogramma. De eerste 1.5 jaar volg je breed, interprofessioneel onderwijs met theorie en vaardigheden uit de 3 vakgebieden ergo-, fysio- en oefentherapie. In jaar 2 kies je welk van deze vakgebieden het beste bij jou past en waarin je wilt specialiseren en afstuderen.

High Impact Learning that Lasts Didactiek

Klaar om je handen uit de mouwen te steken? Tijdens Interprofessionele Paramedische zorg sta jij als student zelf aan het roer. Je werkt volgens de HILL-didactiek (High Impact Learning that Lasts). Een nieuwe manier van leren waarbij het werken aan urgente vraagstukken uit het werkveld centraal staat.

Hoe werkt de HILL-didactiek?

  • Je bepaalt zelf welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om het vraagstuk te beantwoorden. 
  • Je stelt je leercoach die vragen waar je antwoord op wilt.
  • Je zoekt relevante informatie op.
  • Je volgt een training in de vaardigheden die jij nodig hebt voor het beantwoorden van het vraagstuk.
  • Je vraagt een expert om jou in een flitscollege bij te praten over een bepaald onderwerp.
  • Je laat je uitleggen hoe je technologische hulpmiddelen inzet om blijvende resultaten te behalen bij je cliënten.
  • Je ontwikkelt samen je projectgroep een aanpak en oplossing van het vraagstuk.

Begeleiding

Om je ontwikkeling en voortgang structureel vorm te geven heb je wekelijks gesprekken met je leercoach. In de gesprekken bespreek je jouw voortgang, kennis en vaardigheidsniveau en ontvang je feedback. Zo weet je constant waar je op dat moment staat: wat gaat goed en waar moet je nog aan werken of extra aandacht aan besteden. De gesprekken zijn individueel of met je projectgroep. Aan het eind van ieder semester maak je een assessment. De docenten nemen eerdere feedbackmomenten hierin mee om tot een eindoordeel te komen over je ontwikkeling tijdens het semester.

Jaar 1

Het eerste jaar start met een inwerkperiode van 2 weken. Tijdens deze weken maak je kennis met de HILL-didactiek en je medestudenten. Na deze periode start het eerste project waarin je in groepsverband aan de slag gaat met een concreet vraagstuk uit de Amsterdamse praktijk. Iedere projectgroep werkt aan een andere opdracht van een externe opdrachtgever. De projecten kunnen gaan over het vraagstuk van een cliënt of een vraagstuk over de organisatie van de opdrachtgever. Doordat je de projecten zelf kiest kun je je op verschillende onderwerpen en doelgroepen ontwikkelen. 

Interprofessionele Paramedischezorg is in Studielink geregistreerd onder het CROHO van de opleiding tot Oefentherapeut. Dit betekent dat je na een succesvolle afronding van jaar 1 een propedeusecertificaat van de opleiding tot Oefentherapeut ontvangt.

Titel en diploma

Afhankelijk van het door jou gekozen vakgebied ontvang je na het afronden van de opleiding het diploma Ergotherapie, Fysiotherapie of Oefentherapie met de aantekening Interprofessionele Paramedische Zorg. Je mag na afstuderen de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Jaar 2, 3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Hoeveel tijd kost deze opleiding per week?