Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan Interprofessionele Paramedische Zorg. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar waarin je gemiddeld 40 uur week besteedt aan IPZ. Je bent aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen is altijd een leercoach aanwezig en bereikbaar.

Als je werkt aan je studie ben je niet alleen bereikbaar, maar ook zichtbaar aanwezig bij je opdrachtgever, op de campus of met je projectgroep. Je werkt dan bijvoorbeeld aan het vraagstuk met je groep, bent in overleg op locatie bij je opdrachtgever, voert een feedbackgesprek met je leercoach of bekijkt een flitscollege.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.