Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

Bij HBO-ICT volg je een afwisselend studieprogramma van hoorcolleges, workshops, project- en studiebegeleiding. Daarnaast werk je alleen of met medestudenten aan projecten en opdrachten. Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

HBO-ICT is een fulltime studie. Je moet er rekening mee houden dat een je gemiddeld 40 uur per week bezig bent met de studie om succesvol te kunnen zijn. Een deel bestaat uit contacttijd en een deel uit zelfstudie.

Contacttijd

Bij deze opleiding heb je minimaal 21 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Een klas bij HBO-ICT bestaat uit ongeveer 30 studenten. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

 

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 19 uren alleen met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 45 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je studiecoach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.