Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de opleiding Built Environment combineer je theorie met praktijk. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties in en rondom Amsterdam. Lees meer over wat je leert en doet in jaar 1 tot en met 4.

In het eerste jaar van de opleiding Built Environment ontdek je alle disciplines van de gebouwde wereld. Aan het einde van jaar 1 kies je één van de 8 afstudeerrichtingen die bij jou past.

De praktijk staat centraal bij Built Environment.  Je werkt daarom aan opdrachten van en bij bedrijven uit de regio Amsterdam. Je werkt veel samen in kleine groepjes en krijgt begeleiding van docenten die zelf in de praktijk werken. Op die manier krijg jij de meest actuele kennis en vaardigheden mee om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. 

Jaar 1

Werken in de gebouwde wereld betekent samenwerken met verschillende professionals. Om die samenwerking te bevorderen, maak je in het eerste jaar kennis met alle disciplines in deze bebouwde omgeving. Dit geeft jou een waardevolle, brede basiskennis. Je leert je oriënteren binnen de bebouwde omgeving. Ben je meer technisch of juist creatief? Ben je een ontwerper of juist meer een organisator of manager? Ga je aan de slag met gebouwen of pak je hele gebieden aan? Gaandeweg het eerste studiejaar ontdek je waar je krachten liggen.

Samen met je medestudenten doe je 4 projecten. Die gaan over maatschappelijke thema's als het transformeren van oude gebouwen en constructies of het hergebruik van bouwmaterialen, zodat je de aarde minder belast. Of een gebied klimaatbestendig inrichten en duurzame mobiliteit. Aan het eind van het eerste jaar kies je een afstudeerrichting.

Video: Nederland zoekt civiele helden

Kies je voor Built Environment, dan kun je er voor kiezen om je vanaf het 2e jaar in één van de richtingen van civiele techniek te specialiseren. Bijvoorbeeld constructie, water of mobiliteit. Civiele helden bedenken én realiseren innovatieve projecten die ons land (en de wereld) toekomstbestendig maken. Nu de klimaatuitdagingen het grootst zijn, heeft Nederland dus méér van deze civiele helden nodig. Kies je voor deze richting, dan sta je aan de tekentafel van het Nederland van de toekomst. Meer weten? Bekijk deze website.

Jaar 2

Vanaf jaar 2 ga je aan de slag met je gekozen afstudeerrichting. Klik op een richting en ontdek een aantal vakken, projecten en beroepsmogelijkheden.

  1. Architectuur: je leert hoe je gebouwen ontwerpt en schetsen verder uitwerkt.
  2. Architectonische Techniek: je leert hoe je de beste materialen en technieken toepast in een wereld waarin grondstoffen, energiebronnen en ruimte steeds schaarser worden.
  3. Constructie: je leert hoe je draagconstructies ontwerpt en berekent voor onder andere gebouwen, bruggen en tunnels.
  4. Water: je leert dijken, havens en sluizen te ontwerpen en je werkt aan de klimaatbestendige inrichting van dorpen en steden.
  5. Projectmanagement: je leert hoe je later grote projecten in de bouwwereld kunt leiden.
  6. Assetmanagement: je doet kennis en vaardigheden op om gebouwen, wegen en gebieden te kunnen beheren.
  7. Stedenbouw: je leert hoe je een plein, straat of complete wijk ontwerpt.
  8. Mobiliteit: je leert hoe je steden bereikbaar houdt en hoe je kunt bijdragen aan een duurzamer en veiliger verkeer.

Video: Bouw de stad van de toekomst

Jaar 3

In het derde jaar doe je een minor. Dit is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. Daarnaast ga je in het derde jaar op stage om voor het eerst ervaring op te doen. Je ervaart hoe het is om te werken in een bedrijf en je past je geleerde kennis toe in de echte wereld.

Jaar 4

In het vierde jaar werk je aan een interdisciplinair project en doe je een afstudeeropdracht samen met studenten van andere afstudeerrichtingen. Daarnaast verdiep je je verder in de vakken die horen bij je afstudeerrichting. 

Video: Student Pieter en onderzoeker Ted werken samen aan de 'Waterbergende weg'

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Built Environment en mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Je kunt dan direct aan de slag in het werkveld. Of kies je ervoor om verder te studeren?

Hoeveel tijd kost Built Environment per week?
Download de beknopte opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)