Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

AD Sport

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding voor de Ad Sport. Lees meer over de toelatingseisen en aanbevelingen voor deze opleiding.

VooropleidingToelatingseisenAanvullende eisen/opmerkingenAanbeveling
Havo

Toelaatbaar

  • Minimaal 16 uur per week  werkzaam als trainer/coach

Trainerslicentie niveau 4 behaald

Vwo

Toelaatbaar

  • Minimaal 16 uur per week  werkzaam als trainer/coach

Trainerslicentie niveau 4 behaald

Mbo 4

Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2023

  • Minimaal 16 uur per week  werkzaam als trainer/coach
  • Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

Trainerslicentie niveau 4 behaald

Werkplek en trainerslicentie

Voor de opleiding Ad Sport moet je miminaal 16 uur per week werken als trainer/coach in een (inter)nationale topsportomgeving met voldoende mogelijkheden om je leerresultaten te halen. Omdat een belangrijk deel van het leren plaatsvindt in de beroepspraktijk waar werkt, beoordelen wij voor aanvang van de studie jouw werkplek. Een trainerslicentie van niveau 4 van de Kwalificatie Structuur Sport of vergelijkbaar niveau is een pre.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk onderdeel 21+-toelatingsonderzoek Ad Sport.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding