Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

Als student bij de Hogeschool van Amsterdam neem je verantwoordelijkheid over je eigen leren en professioneel handelen. Er wordt verwacht dat je 5 dagen per week aanwezig bent. Tijdens je aanwezigheid werk je aan opdrachten, volg je werkcolleges of talks en kan je gebruik maken van begeleiding en medestudenten.

Contacttijd

De Ad Frontend Design & Development (FDND) werkt met het studiomodel. Daarom ben je de hele week aanwezig. Formele contactmomenten bestaan uit talks, workshops, planning- en reviewsessies en daar omheen ben je zelfstandig of met jouw team aan leertaken bezig en is er een Squad Leader of co-teacher aanwezig. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar van de opleiding is 24. Contacturen worden berekend in eenheden van 50 minuten. Je bent dagelijks van negen tot vijf bezig.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 45 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je studiecoach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Zelfstudie

Omdat het een voltijdopleiding met studiomodel betreft heb je naast de contacttijd op de HvA vrijwel geen huiswerk.