Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Als Educatief Professional Beroepsonderwijs kun je werken op het mbo, vmbo of een bedrijfsopleiding. Op veel verschillende plekken dus. Daarom krijg je de mogelijkheid een deel van je opleiding naar je eigen inzicht, behoefte en ambitie in te vullen. Bij de onderwijskundige vakken staan jouw eigen leerdoelen centraal. En je gaat ook direct in de (vaak jouw eigen) praktijk aan de slag. Zo word je theoretisch én praktisch sterker.

Juist voor een aankomend Ad-er Educatief Professional Beroepsonderwijs is het belangrijk om meteen kennis te maken met het actuele beroepsonderwijs. Tijdens de stage ontdek je veel over jezelf. Waar wil je aan de slag? Met wie werk je goed samen? Hoe kan je werk eruit gaan zien? Wat vind je leuk? En wat juist niet? Natuurlijk verdiep je je ook in vakinhoudelijke en onderwijskundige theorie. Je kunt alles wat je leert direct toepassen.

Het tweejarige programma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis en voor de andere helft op algemene pedagogiek en didactiek. Leren in de praktijk staat daarbij centraal. 

Ieder jaar bestaat uit vier periodes en je krijgt in iedere periode zowel onderwijskundige als vakinhoudelijke vakken. De vakinhoudelijke vakken volg je met studenten van één van de tweedegraadslerarenopleidingen voor beroepsonderwijs. Je kunt kiezen uit Gezondheidszorg en Welzijn, Horeca en Voeding, Technisch Beroepsonderwijs, Economie, Biologie, Natuurkunde en Scheikunde.

De opleiding bestaat uit drie (samenhangende) pijlers:

Pijler 1: Praktijkvragen in een hybride omgeving

Je werkt aan praktijkvragen en dit doe je tijdens je stages. Dat doe je tijdens stages én op de HvA. Deze vraagstukken zijn uitdagend en leerzaam. Je leert ook creatief denken en samenwerken.

Pijler 2: Student aan het roer

Leren is een sociaal proces. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces, je professionele houding en de keuzes die je maakt. Maar je deelt volop kennis, vragen en dilemma’s met je medestudenten. Zo groei je. En leer je bijvoorbeeld hoe je opdrachten kunt vormgeven of methodes kunt kiezen.

Pijler 3: Toetsing als leermoment

De brede pedagogische en didactische vragen laten zich niet vatten in één toets. Er zijn daarom verschillende beoordelings- en feedbackmomenten, die inzicht geven in jouw ontwikkeling. Tijdens je opleiding worden er drie semestergesprekken gepland; elk aan het eind van een semester.  

Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je in de studiegids(opent in nieuw venster).

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding krijg je het Associate degree-diploma Educatief Professional Beroepsonderwijs. Je kunt dan aan de slag in het beroepsonderwijs. Je kunt solliciteren voor banen op niveau 5 tussen mbo-4 en bachelor in. 

Hoeveel tijd kost deze opleiding?