Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding voor Educatief Professional Beroepsonderwijs deeltijd. Na jouw inschrijving neem je deel aan een studiekeuzecheck/intake. Zo kom je erachter of deze opleiding echt bij je past.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielen
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

 

Naast deze toelatingseisen is deze opleiding met name gericht op de volgende groepen:

  • Afgestudeerden op mbo-niveau 3 met een verwante opleiding en minimaal twee jaar relevante werkervaring. Daarnaast dien je de 21+ toets gehaald te hebben;
  • Afgestudeerden op mbo-niveau 4 met een verwante opleiding en minimaal een jaar relevante werkervaring;
  • Uitvallers van een verwante hbo-opleiding;
  • Uitvallers uit de eigen bachelors Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, Leraar Horeca en Voeding, Leraar Technisch Beroepsonderwijs, Leraar Economie, Leraar Biologie, Leraar Natuurkunde of Leraar Scheikunde.

We adviseren je in alle gevallen om contact op te nemen met de opleidingscoördinator Michael Laarman. Voor informatie kun je ook terecht bij het onderwijsbureau: onderwijsbureau-foo@hva.nl, tel. nr. 020 - 599 56 10.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Educatief Professional Beroepsonderwijs.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Schrijf je in voor deze opleiding