Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Ad Cyber Security

Hoeveel tijd kost deze studie?

Bij de Ad Cyber Security volg je een afwisselend studieprogramma van colleges, workshops, project- en studiebegeleiding. Daarnaast werk je met medestudenten aan projecten en opdrachten. Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacttijd

De Ad Cyber Security is een fulltime studie. Je moet er rekening mee houden dat een je gemiddeld 40 uur per week bezig bent met de studie om succesvol te kunnen zijn. Contacttijd kan bestaan uit colleges, praktijklessen of begeleiding. Daarnaast dien je rekening te houden met circa 15 á 20 uur zelfstudie per week waarbij je werkt aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor en leer je voor de tentamens. Ben je werkzaam in de ICT? Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden voor jou om je werk en studie te kunnen combineren.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Studieprogramma