Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, vakken als leerpsychologie, pedagogiek, Nederlands, rekenen en wetenschap en techniek komen aan bod. Een uitgebreide beschrijving van het studieprogramma vind je op de website van de UvA.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 november 2017