Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, onderzoeksvaardigheden en vakken als (ontwikkelings)psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderzoekend en ontwerpend leren, taal en rekenen komen aan bod.De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, vakken als leerpsychologie, pedagogiek, Nederlands, rekenen en wetenschap en techniek komen aan bod. Een uitgebreide beschrijving van het studieprogramma vind je op de website van de UvA.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020