Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase.

Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In ieder blok staat een interessant en actueel thema uit de praktijk centraal, zoals Criminaliteit en Veiligheid, Arbeid en Inkomen of Integrale Schulddienstverlening.

De klassen in het eerste en tweede jaar bestaan uit 22 studenten. Zo is er voor iedere student voldoende aandacht van de docent. Voor ambitieuze studenten, die extra uitdaging willen, is er aanvullend onderwijs.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden? Kijk dan in de Studiegids bij de afzonderlijke leerjaren.

SJD is een competentiegerichte opleiding waarin het leren en de beroepspraktijk met elkaar zijn verbonden. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Gedurende de vier jaar van je opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de sociaal juridische beroepspraktijk. Dit betekent dat je zowel nieuwsgierig moet zijn naar juridische vraagstukken als naar wat er speelt bij de cliënten die bij je komen, zoals leefomstandigheden en persoonlijke problemen.

Centraal in de opleiding SJD staan praktische opdrachten uit de sociaal-juridische praktijk. Door het maken van beroepsproducten werk je aan het ontwikkelen van je competenties.

Voorbeelden van beroepsproducten:

  • Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hiermee maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering.
  • Het maken van een schuldsaneringsplan. Bijvoorbeeld als schulddienstverlener voor cliënten met problematische schulden.
  • Het schrijven van een klachtenbrief voor een cliënt die zich onjuist behandeld voelt door een overheidsinstantie.
  • Als leerplichtambtenaar een verslag schrijven over een huisbezoek of een proces verbaal opstellen.
  • Het maken van een individueel trajectplan bij het jongerenloket van de gemeente waarmee werkloze jongeren worden begeleid bij het vinden van werk.
  • Het adviseren van cliënten bij de vakbond bij dreigend ontslag of arbeidsongeschiktheid.
  • Het geven van voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving en beleid bij gemeenten of juridische organisaties.
  • Een bemiddelingsgesprek voeren bij geschillen tussen huurders. Bijvoorbeeld bij een woningbouwcorporatie.
  • Het adviseren en begeleiden van vluchtelingen bij VluchtelingenWerk.

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studentbegeleider toegewezen. Je bespreekt samen je studievoortgang, ambities en eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je studentbegeleider je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Tijdens je opleiding speelt taal bij nagenoeg alle vakken een belangrijke rol. Er wordt daarom van je verwacht dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Heb je moeite met taal? Bereid je hier dan goed op voor. Ben je eenmaal begonnen met de opleiding, dan kun je deelnemen aan een cursus taalondersteuning.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 oktober 2019