Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

In deze driejarige deeltijdvariant lever je zelf een grote bijdrage aan de ontwikkeling van je pedagogische en didactische vaardigheden. De opleiding is zowel kennis- als praktijkgericht. Een dag per week is gereserveerd voor de stage op een basisschool in Amsterdam of omstreken. Eén dag per week krijg je colleges aangeboden over de ontwikkeling van kinderen en vakdidactiek.

Urban Education 

Amsterdam heeft een kleurrijke samenleving door culturele en sociale verschillen. De stad heeft een rijk palet aan basisscholen: van openbaar tot bijzonder onderwijs, en van montessorionderwijs tot integraal kindcentrum. Op de Pabo HvA word je in deze omgeving opgeleid. Je leert het vak in de praktijk door stage te lopen op een school waar je intensief wordt begeleid. Je leert denken in oplossingen en gebruik te maken van Amsterdam als leeromgeving. Je maakt kennis met de diversiteit in de stad en leert rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van taal, cultuur, religie, niveau, interesse en sociale achtergrond. Je leert op een professionele manier om te gaan met collega’s, ouders en leerlingen. Ook maak je kennis met de organisaties om de school heen met wie je samenwerkt aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Kortom, je leert het beste uit kinderen te halen en leidt ze op tot volwaardig burger.

Inrichting van het onderwijs

Elk jaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. De lessen van het eerste studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het tweede studiejaar worden geroosterd op donderdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het derde studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 14.30 en 22.00 uur. Daarnaast loopt je één dag in de week stage op een opleidingsschool, dit is standaard de dinsdag. Je start meteen bij het begin van de opleiding met je stage. In het eerste semester in jaar 1 is dat in groep 3 en/of 4.

Het curriculum

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum en kun je alle op dit moment aangeboden studieonderdelen bekijken. 

Vrijstellingsaanvragen

De opleiding telt 180 studiepunten verdeeld over 3 jaar. Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor studieonderdelen als de inhoud ervan overeenkomt met een vak dat je tijdens een eerdere opleiding (tenminste op hbo-niveau) al hebt behaald. Op deze manier kun je de duur van de opleiding verkorten.

Heb je al een bachelor of master diploma behaald? Dan kun je op basis van dat diploma een vrijstelling aanvragen voor de minor (30 studiepunten) zodat de opleiding met een half jaar wordt verkort en dus nog maar 2,5 jaar duurt.

Vrijstellingsaanvragen kun je na de start van de opleiding indienen bij de examencommissie. De examencommissie bepaalt uiteindelijk of de vrijstelling wordt toegekend.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020
Jelle Lieshout - Student Pabo HvA deeltijd

Wat me bevalt aan de opleiding is dat het kleinschalig is, waardoor je goed begeleid wordt.

Lees verder