Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdvariant van de opleiding Leraar Pedagogiek is een vierjarig traject. In het eerste jaar doe je de propedeuse. Het tweede, derde studiejaar vormen de hoofdfase. Het vierde jaar is de afstudeerfase. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag in de praktijk. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek.

In het derde jaar loop je twee en een halve dag stage als leraar op het mbo. In het vierde jaar volg je gedurende een half jaar een minor naar keuze. Hiermee breng je verdieping in je studie aan. Je volgt je LiO-stage (Leraar in Opleiding) en je werkt aan je afstudeeropdracht.

Competentiegericht onderwijs

De opleiding is competentiegericht vormgegeven. Hieronder verstaan we gedrag dat laat zien dat je in staat bent om de benodigde kennis, vaardigheden en houdingen in kenmerkende beroepssituaties te integreren. Dit is gebaseerd op de bekwaamheidseisen die vastgelegd zijn in 'De Wet op de Beroepen in het Onderwijs' (BiO) en die gesteld worden aan elke docent in het voortgezet onderwijs.

Kopopleiding

Als je in het bezit bent van een bachelordiploma van een relevante vooropleiding, kan je onder bepaalde voorwaarden de opleiding in één jaar afronden. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Kopopleiding.

Het curriculum

Hieronder hebben we het ‘curriculum’ van de opleiding op een rijtje gezet, ofwel het overzicht van de vakken tijdens de vier jaar van de opleiding. Wil je precies weten welke vakken je wanneer krijgt en wat die vakken inhouden? Kijk dan in de studiegids. Daar vind je alles terug.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020