Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Rechten

HBO-Rechten is een praktijkgerichte opleiding. De kennis en vaardigheden die je opdoet, kun je direct toepassen in de beroepspraktijk. Het studieprogramma is opgebouwd uit vier leerlijnen: theorie, vaardigheden, integratie en studentbegeleiding.

Theorie

De theorielijn bestaat uit studieonderdelen waarin het opdoen van kennis centraal staat. Je verwerft theoretische kennis over diverse juridische vakgebieden, zoals: Strafrecht, Organisatiekunde, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkomsten en Europees recht.

Vaardigheden

In de vaardighedenlijn werk je aan de ontwikkeling van jouw communicatieve en digitale vaardigheden, juridische informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Je volgt bijvoorbeeld trainingen in communicatieve vaardigheden en in taalbeheersing. Bij het vak Juridische informatievaardigheden leer je hoe je juridische informatie zoekt en hoe je digitale systemen kunt toepassen bij juridische werkzaamheden. Bovendien leer je aan de hand van praktijksimulaties hoe je processen in een juridische omgeving organiseert.

Integratie

De integratielijn bestaat uit projectonderwijs waarin je de opgedane kennis en vaardigheden inzet voor het oplossen van een grote casus. Je behandelt bijvoorbeeld een bezwaarschrift dat door een burger is ingediend tegen een besluit van de gemeente. Samen met je medestudenten bereid je – in de rol van de gemeente – een beslissing voor op dit bezwaar. 

Studentbegeleiding

In het eerste jaar heeft elke student een vaste studentbegeleider en volg je het vak Studentbegeleiding.

Studentbegeleiding heeft vier doelen:

  • oriëntatie op de opleiding en op het beroep van jurist;
  • aanleren van studie- en beroepsvaardigheden;
  • bewaking van de studievoortgang;
  • reflectie op competentieontwikkeling.

Tijdens het eerste jaar leer je reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling en breng je in kaart wat je ontwikkeling is op het gebied van de vijf competenties van HBO-Rechten. Je hebt elk blok een aantal klassikale bijeenkomsten met je studentbegeleider waarin je met je klas werkt aan diverse opdrachten. Ook heb je twee individuele gesprekken met je begeleider over je voortgang.

In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor de vier doelen van Studentbegeleiding. Vanaf het tweede jaar ga je hier zelf mee aan de slag.

Vakken

Wil je weten welke vakken je volgt tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

Tijdens de opleiding kun je de Legal Tech Track volgen om je te verdiepen in de toepassing van ICT om juridische processen te verbeteren. Denk aan het ontwerpen van juridische beslissystemen of digitalisering van kennis. Scoor je goed op de legal tech-studieonderdelen (zoals het vak Juridische Informatievaardigheden), dan krijg je voorrang bij het solliciteren naar stages en afstudeeropdrachten bij onze partners in het Legal Tech Lab. Na afronding van de track ontvang je een certificaat.

Een jurist moet veel lezen en schrijven. Nederlands is dan ook een belangrijk onderdeel van je opleiding. In diverse taalvakken zoals Taalpracticum, Taal in het publiekrecht en Taal in het privaatrecht leer je juridische teksten lezen en schrijven. Ook leer je een onderzoeksrapport opstellen.

Je maakt tijdens je opleiding verschillende soorten toetsen. De theoretische toetsen zijn individueel en schriftelijk. Om je vaardigheden te toetsen geef je bijvoorbeeld een presentatie of voer je een onderhandelingsgesprek. In de integratielijn wordt getoetst of je beroepsmatig kunt handelen. Je verplaatst je bijvoorbeeld in de rol van juridisch adviseur en schrijft een adviesrapport. Ook blik je in een presentatie terug op je persoonlijke ontwikkeling die je het eerste jaar doormaakt.

 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Zoek je tijdens je opleiding meer uitdaging? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je in het derde jaar je stage of minor volgen in het buitenland. Je kunt ook extra vakken volgen bovenop het verplichte programma. Meer informatie vind je onder Honours

Je kunt daarnaast het doorstroomprogramma rechtsgeleerdheid HvA-VU volgen. Hierin combineer je de praktijkgerichte aanpak van het hoger beroepsonderwijs en de wetenschappelijke benadering van de universiteit. Als je slaagt voor HBO-Rechten, inclusief het doorstroomprogramma, ben je zonder schakelprogramma direct toelaatbaar tot de master Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 maart 2020