Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Finance, Tax and Advice

De opleiding FTA is een vierjarige voltijd bachelor- opleiding. De opleiding bestaat uit een propedeuse van één jaar en een hoofdfase van drie jaar. De adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, staan centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.

Iets voor jou?

  • Je volgt de internationale financiële en fiscale wereld omdat die jou intrigeert.
  • Advies geven aan mensen en bedrijven geeft je energie.
  • Je bent analytisch, kritisch en rekenkundig zeer goed onderlegd.
  • Integriteit en duurzaamheid vind je minstens zo belangrijk als financieel resultaat.
  • Je bent ondernemend, nieuwsgierig en vindingrijk.

Gemeenschappelijke propedeuse

Je volgt in de propedeuse hetzelfde studieprogramma als studenten van de opleidingen Finance & Control  / Bedrijfseconomie en Accountancy. Je maakt een bewuste studiekeuze en je schrijft je via Studielink in bij de desbetreffende opleiding. Als je na het eerste jaar vindt dat Finance & Control of Accountancy beter bij je past, dan kun je zonder studievertraging overstappen en starten in het tweede jaar. De voorwaarde is dat je genoeg studiepunten moet hebben, wil je deze overstap kunnen doen na het eerste jaar. Genoeg studiepunten betekent dat je moet voldoen aan de BSA-norm.

Specialisatie Finance Advice of Tax Advice

Na je propedeusejaar maak je de keuze tussen Finance Advice of Tax Advice om je binnen dat vakgebied te specialiseren of juist te verbreden. In de laatste twee jaren van de studie geef je een eigen invulling aan de opleiding via een minor of een stage in bijvoorbeeld het buitenland. Het sluitstuk van de opleiding is een afstudeeropdracht in de beroepspraktijk.

Theorie en praktijk

Het onderwijsprogramma bestaat uit werk- en hoorcolleges, online colleges, onderzoek, projecten en (online) zelfstudie. In je klas zitten ongeveer 30 mensen. Je zult merken dat theorie en praktijk door elkaar lopen. Dat betekent dat je niet (altijd) eerst de theorie krijgt en die vervolgens moet toepassen in praktijkopdrachten. Door te werken aan concrete vraagstukken uit de praktijk, vergaar je de nodige kennis en ontdek je de dieperliggende theorie. Samen met onder andere ING, Rabobank en ABN AMRO voor de Finance studenten, en de Belastingdienst, Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young en Deloitte voor de Tax studenten, organiseren we praktijkgerichte onderwijsprojecten. 

Aandacht voor jou

Gedurende de opleiding is er ruim aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. We begeleiden je bij je studie en ‘leren’ je studeren. Zo krijg je als eerstejaarsstudent een studentmentor die je met praktische zaken kan helpen. Het persoonlijk contact tussen jou en je medestudenten en onze docenten staat voorop: samen werken, sporten, studeren en netwerken. Tijdens de studie maak je deel uit van een hechte gemeenschap, met de studievereniging en de alumnicommissie.

Ben jij de financiële of fiscale adviseur van de toekomst?

Organisaties, bedrijven en burgers vertrouwen bij belastingtechnische of financiële vraagstukken steeds meer op hun financiële en fiscale adviseurs. Dit omdat ze in meerdere landen actief zijn, de (internationale) wet- en regelgeving snel verandert en het aanbod aan financiële producten en diensten niet alleen blijft groeien, maar ook complexer wordt.

Al deze particuliere en zakelijke klanten hebben behoefte aan een integere, deskundige adviseur die hun belastingtechnische of financiële vraagstukken weet op te lossen. Een analyticus die vanuit een helikopterview hun situatie kan doorgronden en risico’s weet in te schatten. Een creatieve partner die zijn actuele financiële en fiscale kennis en digitale technologie weet in te zetten om te komen tot een duurzame maatwerkoplossing.

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken."

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 17 januari 2020
Malindi Lenssen - Student FTA

‘’Ik vind het prettig dat ik in een kleine klas van ongeveer 30 studenten zit, en dat we les krijgen in een klaslokaal in plaats van in een grote hoorcollegezaal. Hierdoor kan ik mijn aandacht beter bij de les houden en de docent makkelijker om extra uitleg vragen.''

Lees verder