Naar een effectieve aanpak van laaggeletterdheid

Stel: je wilt met de tram naar het centrum. Je staat bij de tramhalte, maar de tram komt niet. Je ziet een informatiebord, leest dat er een omleiding is, hoe de nieuwe route loopt en bij welke halte je de tram kunt pakken. Simpel. Maar stel je eens voor dat je moeite hebt met lezen en schrijven… Samir Achbab weet hoe belangrijk taal is. Vanuit zijn lectoraat wil hij laaggeletterdheid bestrijden.

Taalvaardigheid is niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat 1,3 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. De Algemene Rekenkamer spreekt zelfs van 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Het lectoraat Management van Cultuurverandering wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Want geletterdheid is een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zelfredzaamheid en sociale cohesie.

Verborgen probleem

Het lastige van laaggeletterdheid is dat het vaak een verborgen probleem is. We weten niet waar laaggeletterden zich precies bevinden. Daarom hebben studenten wijkonderzoeken verricht in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Met behulp van de Taalverkenner, een instrument waarmee je snel en eenvoudig mensen op het spoor komt die moeite hebben met lezen, onderzochten zij waar de leesvaardigheid van de bewoners onvoldoende is. Daarnaast hebben de studenten profielen en risicogroepen in kaart gebracht. Deze kennis is van groot belang om beleid te ontwikkelen waarmee we meer mensen bereiken voor taaltraining.

Effectiever taalaanbod

Naast het in kaart brengen van het probleem, onderzoeken we de gemeentelijke aanpak om laaggeletterdheid terug te dringen. We analyseren onder meer de samenwerking binnen het netwerk van taalaanbieders. Door dit onderzoek is het mogelijk het taalaanbod effectiever te maken en het netwerk van betrokken partijen te versterken. Ook op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de oplossing van een taai maatschappelijk vraagstuk.

Mijn punt is: Alleen met inzicht en kennis kunnen we effectieve interventies ontwikkelen om laaggeletterdheid structureel aan te pakken en te voorkomen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 november 2016
Samir