Maatwerk met gebiedsgericht werken

In deze samenleving is het niet meer altijd vanzelfsprekend dat de overheid het initiatief neemt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen en willen veel zelf doen. Ze vragen de overheid soms om hen daarbij niet voor de voeten te lopen met allerlei regels. Of zij vragen om een plek waar zij hun initiatieven uit kunnen voeren. Daar wil de gemeente Amsterdam op inspelen, met gebiedsgericht werken.

De gemeente Amsterdam wil meer kennis uitwisselen en samen met partners in de stad bepalen wat er nodig is per gebied. Want iedere buurt heeft zijn eigen karakter en verdient een eigen aanpak. Gebiedsgericht werken betekent goed samenwerken en flexibel zijn. En ook dat bewoners, organisaties en ondernemers elkaar laten doen waar zij het beste in zijn en kansen snel pakken. Zo doen we samen wat het beste is voor Amsterdam. Maar dat is niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Dat betekent met en van elkaar leren in de praktijk.

Samen leren in een fieldlab

Ook de HvA wil midden in de samenleving staan. Vanuit die gedeelde ambitie zijn we gestart om samen met bewoners en professionals een ‘fieldlab’ te vormen, rond grootstedelijke vraagstukken die we per buurt proberen op te ossen. In Amsterdam-Oost zijn er deelgebieden, zoals de Dapperbuurt in Oud-Oost, waar de initiatieven van bewoners een impuls kunnen gebruiken. Juist daar doen we samen met de HvA onderzoek en experimenteren we met nieuwe vormen van samenwerking. De concrete behoefte van bewoners wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Letterlijk over de drempel

Zo kijken we in de Dapperbuurt onder meer hoe we kunnen zorgen dat mensen in het zorgcentrum en buurtbewoners elkaar meer ontmoeten. Studenten van de HvA hebben kookworkshops, diners en andere activiteiten georganiseerd, samen met bewoners van het zorgcentrum en mensen uit de wijk. Op die manier zorgen we dat ze letterlijk bij elkaar over de drempel stappen. Want dat is waar we naartoe willen met gebiedsgericht werken: dat we met elkaar zorg dragen voor een prettige wijk.

Mijn punt is: Met gebiedsgericht werken staat de nieuwe verhouding tussen burgers en de overheid centraal. Meer dan ooit werken we samen aan diverse opgaven en lossen we deze gebiedsgericht op.

Jasper Boesveld (r) en het fieldlabteam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 februari 2018