Jongeren met schulden: hoe voorkomen we dat?

Jongeren in Zuidoost kampen met meervoudige problemen: 51% is werkeloos, tegenover 15,5% landelijk. Ze hebben vaak een laag opleidingsniveau en moeite met het krijgen van een baan of stageplaats. En daardoor hebben ze dikwijls hoge schulden. Hoe kunnen we de financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van de jongeren vergroten? Dat is de vraag die studenten Mathijs Mom en Nick van Veenendaal willen beantwoorden.

We studeren allebei Toegepaste Psychologie en hebben alle ROC-locaties in Amsterdam benaderd om mee te doen aan een grootscheeps onderzoek naar jongeren en schulden. Via postcodes hebben we vervolgens de jongeren uit Zuidoost geselecteerd. Want er bestaat al tientallen jaren ondersteuning voor jongeren op het gebied van financiële zelfredzaamheid, maar het probleem van schulden onder jongeren in Zuidoost blijft bestaan. Hoe kan dat?

Aanmaningen en deurwaarders

We hebben bij een ander project gezien wat het betekent om met 50 euro in de week rond te komen, hoe stressvol het is om geconfronteerd te worden met aanmaningen en deurwaarders. Het legt veel beslag op je capaciteiten. Het is dan lastig om dingen op andere fronten goed te regelen. Daarom is het zo belangrijk om jongeren te ondersteunen en te zorgen dat ze geen schulden krijgen. Zodat ze ruimte houden om te leren en werk te vinden.

Inzicht in financiële situatie

Via vragenlijsten hebben we de jongeren naar hun financiële situatie gevraagd. Hebben ze vaste lasten, zoals een telefoonabonnement? Hoe betalen ze dat? Lenen ze wel eens geld en zo ja van wie? Hebben ze inzicht in hun financiën? Weten ze bijvoorbeeld of ze zorgtoeslag krijgen? Zo brengen we in kaart wat de behoeften, kennis en vaardigheden van jongeren zijn op het gebied van financiële zelfredzaamheid. Verder brengen we in kaart wat het huidige hulpaanbod is voor jongeren. En of dat aansluit bij hun behoeften.

Doel van het project is schulden van jongeren te voorkomen door nieuwe en beter passende vormen van ondersteuning te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid.

Ons punt is: Met hulpaanbod dat beter aansluit op de vraag van de jongeren, kunnen we voorkomen dat zij in financiële problemen komen en zo al jong buiten de boot vallen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 november 2016
Nick