Hoe alle culturen meedoen in de wijk

Zuidoost is het stadsdeel waar mensen met verschillende culturele achtergronden pionieren met nieuwe vormen van economie. Het is ook het stadsdeel waar veel mensen onder de armoedegrens leven en een groot aantal jongeren geen werk heeft. Welke mogelijkheden zijn er in de wijk? Hoe kunnen de bewoners hier een beter leven creëren voor zichzelf en hun omgeving? Dat is wat we willen weten. Voor Zuidoost en voor de rest van de stad.

In Amsterdam Zuidoost zijn relatief veel starters en ZZP’ers. Er is sprake is van een informele economie, naast de grootschalige bedrijvigheid van grote organisaties. Een bloeiende economie kan economische welvaart bieden en sociale inclusiviteit. Hoe geven bewoners en lokale ondernemers de economie in Zuidoost vorm? Waar lopen ze tegenaan? En wat is er nodig om de netwerken van bewoners en lokale ondernemers te versterken en daarmee de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk?

Actief meedenken

Met dit project willen we een realistisch beeld ontwikkelen voor beleidsmakers en bedrijven die zich willen verbinden aan de wijk. We voeren gesprekken met lokale ondernemers zoals kappers, snorders en cateraars, met mensen die graag willen werken in de grote bedrijven in de wijk en met mensen die actief zijn in de buurt. De bewoners en lokale ondernemers hebben volop ideeën. En ze zijn nog lang niet uitgedacht. We willen al deze ideeën verzamelen, met burgers actief meedenken over participatie en zorgen dat overheid en bedrijfsleven deze signalen oppikken en ook een bijdrage leveren.

Meer weten van dit bijzondere stadsdeel? Volg ons.

Ons punt: Participeren is meer dan werken. Iedereen participeert op een wijze die bij hem of haar past. Waardeer dat en benut dat.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 november 2016