Opnames lectorale redes

54 Resultaten

Nieuwe lectoren presenteren zichzelf, hun discipline (werkveld) en hun activiteiten aan de hogeschoolgemeenschap en de buitenwereld in een Lectorale Rede, die toegankelijk is voor een breed publiek. Bekijk hier de opnames.