Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Research Support Desk

Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Voor alle onderzoekers van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht is er een team van experts om te ondersteunen bij het doen van onderzoek. De medewerkers van de Research Support Desk zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over o.a. privacy, ethiek, intellectueel eigendom en open science.

De research support desk geeft advies op de volgende gebieden:

 • Informatie retrieval (zoekopdrachten), gebruik databanken, registratie in PURE en Open Access publiceren.
 • Privacy-Security Management en risico analyse (AVG).
 • Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging
 • Research data management – van data management plan (DMP) tot archiveren en hergebruik van data.
 • Ontwerpen, interpreteren, analyseren en rapporteren van kwalitatief onderzoek.
 • Wijsgerige grondslagen en design ontwikkeling kwalitatief en interpretatief onderzoek
 • Ethische aspecten van onderzoek.
 • Auteursrechten en intellectueel eigendom.

We kunnen ondersteunen bij vragen over:

 • Ik ga onderzoek doen. Waar moet ik aan denken als ik de persoonsgegevens van mijn respondenten wil beschermen?
 • In het kader van mijn onderzoek ben ik aanwezig bij buurt- of bewonersbijeenkomsten. Moet ik alle aanwezigen toestemming vragen om vragen te stellen en aantekeningen te maken?
 • Wie heeft het eigendoms- resp. auteursrecht op de door mij verzamelde onderzoeksdata en publicaties?

 • Ik ga starten met mijn onderzoek kan ik hulp krijgen bij het zoeken van literatuur?
 • Ik wil een artikel schrijven is er financiering beschikbaar voor open access publiceren?
 • Hoe en waar kan ik mijn onderzoeksoutput vastleggen

 • Voor mijn onderzoek werk ik met gevoelige data. Wat voor (extra) informatiebeveiligingsmaatregelen kan ik treffen?
 • Voor mijn onderzoek moet ik gebruik maken van een applicatie/tool die niet door de HvA al aangeboden wordt. Voldoet deze tool aan de informatiebeveiligingseisen van de HvA?
 • Hoe kan ik mijn data op een veilige manier versleutelen?

 • Ik ga binnenkort starten met een onderzoeksproject, welke stappen moet ik zetten op het gebied van datamanagement en privacy?
 • Ik moet voor mijn onderzoeksproject een data management plan schrijven, kan ik daarmee geholpen worden?
 • Is er een virtuele werkomgeving waar ik op een veilige manier kan samenwerken met onderzoeksdata en met zowel partners buiten de HvA als ook studenten?

 • Ik doe interpretatief onderzoek, welke onderzoeksstrategie en daarmee samenhangende methodologie(ën) zijn relevant?
 • Ik heb een subsidieaanvraag geschreven, kan ik feedback krijgen op de kwalitatieve methodologie?
 • Kan ik geholpen worden met MAXQDA voor mijn analyse?

Het team

Leonieke Boendermaker, Lid Ethische Commissie

Advies over ethisch verantwoorde werkwijze in het benaderen van respondenten (informed consent), de belastbaarheid van respondenten, omgaan met data van mensen en over adviesaanvraag bij de ethische commissie onderzoek (eco) HvA.

Frouke Schrijver, Informatiespecialist

Advies op het gebied van literatuur zoeken, gebruik van databanken, VRE, registreren en open access publiceren.

Saskia Swart, Datasteward

Advies bij Research Data Management (RDM), het schrijven van een Data Management Plan, FAIRness (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) van data, het gebruik van (software) systemen als Research drive, UvA-HvA Figshare, DMP online.

Deniz Tepebasi, Information Security Officer

Advies over informatiebeveiliging, ondersteuning bij implementatie en uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid.
Email: d.tepebasi@hva.nl

Aurelie Lange, Onderzoeker kwantitatieve onderzoeksmethoden

Nesrien Abu Ghazaleh, onderzoeker kwalitatieve onderzoeksmethoden

Yazz Jacob, Privacy Officer a.i. en behandelaar individuele juridische zaken

Advies op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, rechten en plichten, hulp bij het uitvoeren van een privacy risico analyse (IB&P, DPIA) en het invullen van een verwerkingsovereenkomst. Hulp bij overige juridische vragen.

Bekijk ook de HvA-intranetpagina voor onderzoekers met meer informatie over ondersteuning bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van onderzoeksprojecten.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 29 september 2023