Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerkingen met wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk. Het kenniscentrum werkt actief aan maatschappelijke innovatie in stedelijke omgevingen zoals Amsterdam en biedt hiermee een optimale basis voor de professional van morgen. De missie luidt: werken aan een rechtvaardige en leefbare samenleving.

Focus op kwaliteit van leven en inclusiviteit

Onze wereld, onze samenleving is sterk aan verandering onderhevig. Er zijn duidelijke macro-ontwikkelingen zichtbaar naar meer individualisering, digitalisering, globalisering en decentralisatie. Tegen de achtergrond hiervan werken we aan actuele thema’s zoals het verminderen van de tweedeling in de samenleving, zorg voor kwetsbare groepen, verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en duurzame gedragsverandering.
We doen dat met negen lectoraten die opereren op het sociaal domein, juridisch domein, bestuurskundig domein en het domein van de toegepaste psychologie.

Vormgeven aan de beroepspraktijk en de professional van morgen

En met die samenleving verandert ook de beroepspraktijk. Zij neemt andere vormen aan en vraagt om nieuwe kennis en goed opgeleide professionals. Het kenniscentrum levert met haar praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan de versterking van die beroepspraktijk én aan de kwaliteit van de opleidingen binnen de faculteit Maatschappij en Recht. We doen dat in co-creatie met studenten, alumni, docenten, lectoren, onderzoekers, professionals uit het werkveld en ervaringswerkers en vrijwilligers.

Centers of Expertise

De lectoraten werken ook samen met de Centers of Expertise van de HvA. Daar vindt multidisciplinair onderzoek plaats samen met lectoraten van andere faculteiten.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 april 2024