Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Cultuurbeschrijving Inspire2Live

Verslag

Inspire2Live en de organisatie die daaraan voorafging, Alpe d’Huzes, kregen in de zomer van 2013 veelvuldig de aandacht in de nationale media. De oprichters van Inpire2Live, een organisatie die zich inzet voor kankeronderzoek, vertelde op menig podium over het door hen gehanteerde anti-strijkstokbeleid.

Referentie Unger, M., & Kruisheer, M. (2013). Cultuurbeschrijving Inspire2Live. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Management van Cultuurverandering.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 december 2013

Publicatiedatum

dec 2013

Auteur(s)

Marten Kruisheer

Publicaties:

Research database