Kenniscentrum Maatschappij en Recht

‘Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’

onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad

Workingpaper

Onderzoek naar het Ambulant Jongerenwerk als werkwijze in het grootstedelijk jongerenwerk. De aanleiding voor dit onderzoek is de relatieve stilte en beperkte waardering voor het Ambulant Jongerenwerk dat een schril contrast vormt met de onder invloed van Welzijn Nieuwe Stijl groeiende waardering voor outreachend werken en Eropaf! Ambulant Jongerenwerk vormt sinds de jaren tachtig een standaard werkwijze in de gereedschapskist van het jongerenwerk.

Referentie Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2013). ‘Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’: onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. (Portfolio Jongerenwerk; Vol. 2). Hogeschool van Amsterdam.
1 juli 2013

Publicatiedatum

jul 2013

Auteur(s)

Kamiel Koops
Judith Metz

Publicaties:

Research database