Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad

Boek

Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg worden steeds belangrijker maar tegelijkertijd steeds schaarser. Meer mensen hebben zorg nodig en minder mensen zijn beschikbaar om te zorgen, bijvoorbeeld doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zorg kan een bron van stress en uitputting zijn maar het kan ook voldoening geven. De manier waarop familieleden, buren, vrijwilligers en professionele zorgverleners samenwerken, heeft daar veel invloed op, blijkt uit dit onderzoek. De onderzoekers spraken 75 autochtone, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Amsterdammers die zorg nodig hebben, hun familieleden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Ze onderscheiden vijf patronen van samenwerking in vijf soorten netwerken, met grote verschillen in overbelasting en voldoening. Het boek geeft allen die beroepshalve of als vrijwilliger of mantelzorger met langdurige zorg te maken hebben, inzicht in de rol van samenwerking en netwerken in het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers. Het boek biedt bovendien een indringend beeld van wat veranderingen in de zorg voor het alledaagse leven van mensen kunnen betekenen.

Referentie Tonkens, E., van den Broeke, J., & Hoijtink, M. (2009). Op zoek naar weerkaatst plezier: Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Pallas Publications.
1 januari 2009

Publicatiedatum

jan 2009

Auteur(s)

Evelien Tonkens
Jennifer van den Broeke

Research database