Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het vierde baken

de verhouding tussen formeel en informeel

Artikel

De Memorie van Toelichting op de in 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat er geen misverstand over bestaan: de overheid is ervan overtuigd dat mensen te gemakkelijk een beroep doen op de collectief gefinancierde hulpverlening.

Referentie Kwekkeboom, R. (2011). Het vierde baken: de verhouding tussen formeel en informeel. Vangnet, 2011(mei), 8-9.
1 mei 2011

Publicatiedatum

mei 2011

Auteur(s)


Publicaties:

Research database