Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gebiedsgericht outreachend werken

module II WMO Werkplaats Amsterdam

Verslag

Deze module is geschikt voor alle deelnemers aan gebiedsgericht werken, zowel formele als informele krachten. De focus ligt bij bachelorstudenten die zich op zo’n praktijk oriënteren. De leerdoelen en de competenties in deze module zijn een combinatie van attitude, kennis en vaardigheden. Deze komen voort uit de vele leergangen en trainingen die in nauwe samenwerking met de praktijk door leden van de Amsterdamse Wmo-werkplaats zijn opgezet.

Referentie Bouwes, T., Gaarthuis, S., Rumping, S., Rondagh, A., & de Jong, C. (2013). Gebiedsgericht outreachend werken: module II WMO Werkplaats Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.
1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)

Tineke Bouwes
Simona Gaarthuis
Angelique Rondagh
Carolien de Jong

Publicaties:

Research database