Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg

invoering en borging in de praktijk

Boek

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de wijze waarop de invoering en borging van drie basismethodieken en drie evidence-based interventies in de Amsterdamse jeugdzorg zijn aangepakt. Het onderzoek is een project van het Lectoraat implementatie in de jeugdzorg, dat per 1 februari 2010 van start is gegaan. Het doel van het onderzoek was drieledig: 1) het in kaart brengen van de strategieën voor invoering en borging van interventies en basismethodieken; 2) het in kaart brengen van de ervaring met de gehanteerde strategieën; 3) het doen van aanbevelingen over de ondersteuningsstructuur in de jeugdzorginstellingen in de stadsregio Amsterdam. De besproken evidence-based interventies in dit onderzoek betreffen Signs of Safety, Positief Pedagogisch Programma (Triple P), Functional Family Parole Service (FFPS), Multidimensional Treatment Foster Care for pre-schoolers (MTFC-P), Parent Management Training Oregon (PMTO), Multi System Therapy (MTS), Multidimensional Family Therapy (MDFT), Incredible Years (Pittige jaren) en Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG).

Referentie Boendermaker, L., Boomkens, C., & Boering, T. (2013). Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg: invoering en borging in de praktijk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg.
1 juli 2013

Publicatiedatum

jul 2013

Auteur(s)

Tamara Boering

Publicaties:

Research database