Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Zin geven

Notities rondom vraagstukken van zingeving als je ouder wordt of moet leven met een beperking.

Boek

Zingeving is een actueel onderwerp. Door het wegvallen van onder meer op religie en geloof gebaseerde structuren komen levensvragen tegenwoordig vaak in andere kaders aan de orde. Dit geldt eens te meer voor ouderen en mensen die met een langdurige beperking te maken hebben.

Hun perspectief is immers niet zelden onzeker terwijl ambities en plannen vaker niet dan wel gerealiseerd kunnen worden. Mensen moeten zelf naar antwoorden zoeken terwijl de antwoorden vroeger als vanzelfsprekend gegeven werden. Ouderen en mensen met een beperking willen ergens met hun vragen terecht kunnen en in onze waarneming wordt het aan de orde stellen van zingeving vragen steeds belangrijker. In de professionele praktijk lijkt er echter steeds minder tijd om deze kwesties te bespreken.
U kunt de pdf van dit boek downloaden op de website van Sorbus o.a.

Referentie Kwekkeboom, M.H. en Wijnen-Sponselee, M.Th. (red.)(2005), Zin geven, notities rondom vraagstukken van zingeving als je ouder wordt of moet leven met een beperking. Breda: Avans Hogeschool
1 januari 2005

Publicatiedatum

jan 2005

Auteur(s)