Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gezinsdiagnostiek

een beschrijving van een gezin als georganiseerd geheel met samenhangende subsystemen

Hoofdstuk

Ouders, school, vrienden en buurt zijn alle van belang voor de gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook probleemgedrag ontstaat onder invloed van de sociale omgeving. Dit gegeven biedt professionals in zowel jeugdzorg als onderzoek aanknopingspunten voor programma's en andere interventies. 'Het belang van school, ouders, vrienden en buurt' belicht dit thema van meerdere kanten. Verschillende auteurs laten zien hoe de sociale omgeving de ontwikkeling van gedrag bij kinderen en jeugdigen in gewenste of ongewenste richting kan benvloeden. Ook komt een aantal interventiemogelijkheden aan bod, waaronder het groepsbehandelingsprogramma 'Zelfcontrole', het programma 'Families in Transition' en 'TripleP' (Positief Pedagogisch Programma). Ten slotte komt de vraag aan de orde in hoeverre je op basis van vaak beperkte informatie toch tot zinvolle uitspraken kunt komen over bijvoorbeeld gezinskenmerken of de effecten van specifieke interventies. Voor professionals in beleid en praktijk, Maar ook voor onderzoekers biedt 'Het belang van school, ouders, vrienden en buurt' stof tot kritisch nadenken over de vele samenhangen tussen de sociale omgeving in al haar facetten en gedragsuitkomsten bij kinderen en jongeren Inhoudsopgave : 1 Hoe beoordelen leerkrachten psycho-sociaal functioneren van leerlingen, en hoe hangt dit samen met leerprestaties? 2 De sociale aspecten van pesten op school 3 Sociale cognitie en zelf-controle bij agressieve kinderen. Diagnostiek en behandeling 4 Opvoeding en delinquent gedrag: Een meta-analyse 5 Romantische relaties van adolescenten en jongvolwassenen 6 Jeugddelinquentie: Wat is de invloed van de buurt? 7 Gezinnen in beweging: Hoe als gezin om te gaan met veranderingen in de puberteit? 8 Gezinsdiagnostiek: Een beschrijving van een gezin als georganiseerd geheel met samenhangende subsystemen 9 Triple P: Positief Pedagogisch Programma 10 Peergroupinterventieprogramma voor delinquente jongeren

Referentie Manders, W. A. (2006). Gezinsdiagnostiek: een beschrijving van een gezin als georganiseerd geheel met samenhangende subsystemen. In J. R. M. Gerris (Ed.), Het belang van school, ouders, vrienden, en buurt (pp. 111-120). (Gezinsonderzoek; Vol. 20). Koninklijke Van Gorcum.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2006

Publicatiedatum

jan 2006

Auteur(s)


Research database