Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ambulant jongerenwerk

vinden, binden, motiveren en doorleiden: de actuele relevantie van de klassieker

Verslag

Literatuuronderzoek naar de invloed van 'Welzijn Nieuwe Stijl'. Binnen deze ontwikkeling is er veel aandacht voor outreachend werken (de Eropaf-methode). Een van de acht bakens die richting geven aan de verdere ontwikkeling heet letterlijk ‘Direct eropaf’. Ingegaan wordt op de doelgroepen, de aard van het werk (Wat is ambulant jongerenwerk?), de pedagogische opdracht, methodische uitgangspunten en vaardigheden en randvoorwaarden voor de professional. Ten slotte worden in het onderzoek de resultaten van outreachend jongerenwerk doorgelicht.

Referentie Metz, J. (2011). Ambulant jongerenwerk: vinden, binden, motiveren en doorleiden: de actuele relevantie van de klassieker. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 september 2011

Publicatiedatum

sep 2011

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties:

Research database